Terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen osa-alueet ja asiantuntijat

Aalto-yliopistolla on vahva, vuosikymmenten kuluessa kertynyt näyttötausta terveyden ja hyvinvoinnin teknologioissa ja tulevaisuuden sairaalatoiminnan suunnittelussa, ja näiden lisäksi neurotieteessä. Taustamme on vahva niin tutkimustulosten laadun saralla, jolla kuulumme yliopistomme kärkialueisiin, kuin tulostemme kaupallistamismenestyksen osalta. Aalto kehittää kunnianhimoisesti terveyden ja hyvinvoinnin alaansa, joka on yksi yliopistomme tutkimustoiminnalle valituista avainaloista.

Olemme tunnistaneet kuusi terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen klusteria, joiden tahoilla kehitämme tutkimuksemme laatua ja määrää aktiivisesti eteenpäin. Osa-alueet perustuvat Aalto-yliopistossa suunniteltuun terveyden ja hyvinvoinnin alan tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan sisäiseen tiekarttaan.

Osa-alueilla aktiiviset professorit on eritelty osa-aluekohtaisilla sivuilla, joille löydät luettelosta alta.

Työskentelemme kullakin osa-alueista yhdessä Health Capital Helsinki -kumppaniorganisaatioidemme kanssa. Näitä ovat keskeisesti Helsingin yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS sekä Helsingin kaupunki. Samalla kehitämme aktiivisesti yritys- ja tutkimuslaitoskumppanuuksia kansainvälisesti ja kansallisesti.

Aallon terveyden ja hyvinvoinnin alan professorit tavoitat suoraan tai Aalto Health Platformia johtavan Executive in Residence Markus Mäkelän kautta, joka on yhteyshenkilö myös Aallon Health Capital Helsinki -osallistumisen suhteen.

Osa-alueiden kuvaukset ja professoriluettelot:

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 31.10.2016.