Tulevaisuuden parantavat ja muuntuvat sote-tilat

2017-10-05 11:15:00 2017-10-05 16:00:00 Europe/Helsinki Tulevaisuuden parantavat ja muuntuvat sote-tilat Seminaarin keskiössä ovat modulaariset ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa laadukkaita, joustavia ja kustannustehokkaita tiloja. http://health.aalto.fi/fi/midcom-permalink-1e77b6a1c8678f27b6a11e79305b5acc48cafa2afa2 Otaniementie 9, 02150, Espoo

Seminaarin keskiössä ovat modulaariset ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa laadukkaita, joustavia ja kustannustehokkaita tiloja.

05.10.2017 / 11:15 - 16:00

hemohes2.jpg
Torstaina 5.10.2017 klo 11.15-16.00

HUOMIOI UUSI PAIKKA: Aalto Design Factory, Betonimiehenkuja 5 , Espoo (kartta)

Healing and Modular Healthcare Facilities (HeMoHes) -tutkimushanke tarjoaa seminaarissaan tulevaisuuden ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen haasteisiin.
 

Aalto-yliopisto, Työterveyslaitos sekä Helsingin yliopisto yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa johdattavat sinut parantavien ja modulaaristen tilaratkaisujen maailmaan.

Lue tuore Työpiste-verkkolehden artikkeli Modulaaristen työtilojen käyttötarkoitusta on helppo muuttaa

Seminaarin keskiössä ovat modulaariset ratkaisut, joilla voidaan saavuttaa laadukkaita, joustavia ja kustannustehokkaita tiloja.Viihtyvyys ja elvyttävyys sekä käyttäjien osallistaminen ovat sote-tiloissa erityisen merkittävässä roolissa. Seminaari on kohdistettu kaikille, jotka joutuvat työssään miettimään, millaisia sosiaali- ja terveydenhuollon tiloja tulevaisuudessa tarvitsemme.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton, mutta edellyttää Ilmoittautumista. Jälki-ilmoittautumiset (24.9. jälkeen) sähkpostitse:  mary-ann.wikstrom@aalto.fi

Ohjelma

11.15   Pientä purtavaa, verkostoitumista ja yritysesittelyjä

12.00   Tilaisuuden avaus ja johdatus HeMoHes-maailmaan: Millainen tila on parantava? Mitä modulaarisuudella tarkoitetaan? Apulaisprofessori Antti Peltokorpi, Aalto-yliopisto

12.10 Keynote: Mikko Hollmén / Asiakkuusjohtaja, Maakuntien tilakeskus

12.40 Muuntuvat ja modulaariset tilat

  • Muuttuva maailma, muuntuvat tilat / Tutkijatohtori Riikka Kyrö, Aalto-yliopisto
  • Ovatko siirrettävät rakennukset sote-tilojen tulevaisuutta? / Toimitusjohtaja Ossi Alastalo / Parmaco

13.20 Käyttäjien osallistaminen

  • Käyttäjien osallistaminen modulaarisessa rakentamisessa/ Vanhempi asiantuntija Leena Aalto, Työterveyslaitos
  • Osallistamismenetelmät sairaalasuunnittelussa / Hankejohtaja Raija Malmström, HUS

14.00  Kahvitauko

14.20   Parantavat tilat

  • Puumateriaalien vaikutus mitattuun ja koettuun sisäympäristön laatuun/ Tohtorikoulutettava Tuomas Alapieti, Aalto-yliopisto
  • Puu materiaalina Kainuun Uudessa Sairaalassa / Pääsuunnittelija, Arkkitehti SAFA Nicola Ugas, SWECO

15.00   Sote-dialogi Keskustelemassa: Raija Malmström/HUS, Kaisa Kekki/Skanska, Mikael Lindgren/Ramboll. Professori Kari Reijula/HY johtaa keskustelua.

15.50   Kiitokset ja hankkeen jatkosuunnitelmat: Apulaisprofessori Antti Peltokorpi, Aalto-yliopisto

16.00             Tilaisuus päättyy


Puhujaesittelyt

LeenaAalto.jpg Leena Aalto (arkkitehti SAFA) on tilojen käytettävyyden asiantuntija Työterveyslaitokselta. Leenalla on pitkä kokemus tilasuunnittelusta ja käyttäjäkokemuksen hyödyntämisestä osana suunnitteluprosessia.

 

 

TuomasAlapieti_120mv.jpgTuomas Alapieti (DI) on sisäympäristötekniikan tohtoriopiskelija Aalto-yliopistossa. Tuomaksen tutkimus keskittyy erityisesti rakennusmateriaalien vaikutuksiin rakennuksien sisäympäristöissä. HeMoHes-hankkeen tutkimuksella hän haluaa edistää elvyttävämpien tilojen käyttöönottoa sosiaali- ja terveydenhoitoympäristössä.

 

OssiAlastalo_mv.jpgOssi Alastalo on Parmacon toimitusjohtaja ja hänellä on jo lähes 30 vuoden kokemus siirrettävien rakennusten ja tilojen liiketoiminnasta Suomessa, ja yli kymmenen vuoden kokemus muissa Pohjoismaissa. Parmacon tavoitteena on lainarakennustensa avulla ratkaista asiakkaiden tilatarpeita joustavasti, ilman omistamisen riskiä.

 

kehys.jpgMikko Hollmén (DI, RAPS) toimii asiakkuusjohtajana Maakuntien Tilakeskus Oy:ssä, jossa hänen vastuullaan ovat asiakkuuksien ja omaisuuden hallinta ml. vuokraustoiminta. Hänellä on pitkä kokemus Kuopion kaupungin ja Kuopion Yliopistollisen sairaalan kiinteistöjohtamisesta ja suurten hankkeiden rakennuttamisesta. Maakuntien Tilakeskus Oy tulee valtakunnallisena palvelukeskuksena olemaan merkittävin SOTE-toimitilojen tarjoaja ja tilankäytön asiantuntija.

 

KaisaKekki_mv.jpgKaisa Kekki (DI, eMBA) työskentelee Skanskalla liiketoiminnan kehitysjohtajana. Kaisalla on lähes kahdenkymmenen vuoden monipuolinen kokemus rakennusalan kehitys- ja johtotehtävistä. Vuodet muun muassa vastuullisuustehtävissä ovat vahvistaneet hänen uskoaan siihen, että monimuotoiset ryhmät saavat yhteistyöllä parhaat tulokset aikaan.

 

RiikkaKyro_120mv.jpgRiikka Kyrö (TkT, LEED AP) on kestävän kehityksen ja rakennetun ympäristön asiantuntija Aalto-yliopistosta. Riikalla on yli vuosikymmenen kokemus kiinteistöjen ympäristöjohtamisesta, konsultoinnista, tutkimuksesta ja opetuksesta. HeMoHes-hankkeen tutkijana hän uskoo, että modulaarisuudella ja muuntojoustolla voidaan edistää aidosti kestävää kehitystä.

 

MikaelLindgren_mv.pngMikael Lindgren toimii Ramboll Finland Oy:ssä Kiinteistökonsultointi –liiketoiminnan johtajana. Lindgrenillä on yli 20 vuoden laaja ja monipuolinen kokemus kiinteistöjen elinkaaren aikaisista palveluista. Modulaarisia ratkaisuja tulee kiinteistö- ja rakennusalalla edistää, koska niiden avulla voidaan parantaa asiakaskokemusta ja tuottavuutta.

 

RaijaMalmström_mv.jpgRaija Malmström (LKT, erikoislääkäri, eMBA) toimii HUS:ssa yhtymähallinnossa hankejohtajana vastaten suurten rakennushankkeiden toiminnan suunnittelusta. Uudenlaiset suunnitteluratkaisut ja toimintamallit mahdollistavat uusien ja peruskorjattavien rakennusten ja kampusalueiden kehittämisen vastaamaan joustavasti tulevaisuuden tarpeisiin.

 

antti_peltokorpi_mv.jpgAntti Peltokorpi (TkT) on rakentamisen tuotantotalouden apulaisprofessori Aalto-yliopistossa. Antilla on pitkä kokemus sekä terveydenhuollon että rakentamisen prosessien ja tuotantotapojen tutkimuksesta ja käytännön kehittämisestä. Hän on HeMoHes-hankkeen johtaja ja kiinnostunut ennen kaikkea siitä, miten modulaarisuudella voidaan ratkaista erilaisia rakennusinvestointien haasteita.

 

Reijula Kari_mv.jpgKari Reijula (LKT) on työterveyden professori Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja tutkimusprofessori Työterveyslaitoksessa. Hänen tutkimustyönsä on kohdistunut työtilojen sekä sisäympäristön merkitykseen työhyvinvoinnille ja työkyvylle. Prof. Reijulajohti pitkään Työterveyslaitoksessa tutkimusohjelmia, joiden fokus oli sisäympäristön laadun parantamisessa ja hyvinvointia edistävien työtilojen suunnittelussa erityisesti sairaaloissa. Hän kuului myös valtioneuvoston SOTE-uudistusta valmistelevaan selvitysryhmään.

 

NicolaUgas_mv.jpgNicola Ugas (Arkkitehti SAFA) on erikoistunut sairaaloiden ja terveyskeskusten arkkitehtisuunnitteluun, joista hänellä on 17 vuoden kokemus. Hänen vastuullaan on ollut pääsuunnittelu ja projektinjohto suurissa suomalaisissa sairaalahankkeissa. Suunnittelun lisäksi Nicolaa työllistävät asiantuntijatehtävät, tarve- ja hankeselvitykset sekä konseptointi. Hänellä on kokemusta niin uudis- kuin korjausrakentamisesta, erityisesti arvokiinteistöjen saneerauksesta.

 


Tutkimushankeen yhteistyökumppaneina on niin modulaaristen tilaratkaisujen tuottajia, kiinteistö- ja rakennusalan edustajia kuin julkisia ja yksityisiä terveydenhuollon toimijoita: Parmaco, Pohjola Sairaala, HUS, Kainuun Sote, Skanska, Ramboll, Halton, Merivaara, Hermetel, AW2, JKMM Architects


Healing and Modular Healthcare Facilities (HeMoHes)

Mitä? Tutkimushankkeessa kartoitetaan olemassa olevia modulaarisen rakentamisen ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon tiloissa, sekä kehitetään uudenlaisia modulaarisia tiloja ja palveluita toimialan tarpeisiin. Lähtökohtana on, että modulaarisuudella voidaan saavuttaa joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. Tutkimuskohteina ovat myös käyttäjien osallistaminen tilojen suunnitteluun, käyttäjien tarpeiden tunnistaminen sekä tilojen elvyttävyyden ja viihtyisyyden merkitys.

Miksi? Yhteiskunnassamme on käynnissä merkittävä muutos sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Tämän seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon tiloja joudutaan suunnittelemaan ja osin rakentamaan uudelleen. Tilojen muunto- ja käyttöjoustavuus ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa. Hanke tarjoaa käytännön ratkaisuja näihin yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Miten? Kaksivuotinen hanke käynnistyi keväällä 2016 ja jatkuu helmikuun 2018 loppuun. Hankkeen tuloksia tullaan soveltamaan uusissa sairaalahankkeissa sekä olemassa olevien tilojen käyttötarkoituksen muutoksissa. Modulaarisista ratkaisuista tiedetään olevan hyötyä erityisesti kiireellisissä hankkeissa, sillä moduulien korkea esivalmistusaste nopeuttaa varsinaista rakennusprojektia.

Kuka? Tekesin rahoittaman tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Aalto-yliopisto, Työterveyslaitos ja Helsingin yliopisto. Yhteistyökumppaneina on modulaaristen tilaratkaisujen tuottajia, kiinteistö- ja rakennusalan edustajia, sekä julkisia ja yksityisiä terveydenhuollon toimijoita. Yhteistyö mahdollistaa tapaustutkimuksen tekemisen sekä tutkimustulosten nopean hyödyntämisen.

Lisätietoja: Hankkeen vastuullinen johtaja Antti Peltokorpi, Aalto-yliopisto antti.peltokorpi@aalto.fi; +358 50 371 6613

 

Yhteistyössä:

partners.png

Tekes_logo_sininen_72dpi_RGB(1).jpg